:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะเรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

22 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ด้วยเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอเเม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีตำเเหน่งพนักงานเทศบาลว่าง ดังนี้

สายงานวิชาการ จำนวน 3 อัตรา

1. ตำเเหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำเเหน่ง นักวิชาการเงินเเละบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

 

สายงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร