:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th

ชื่อ: โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลดงมะดะ

24 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลดงมะดะ” ระหว่างวันที่ 24 และ 28-29 สิงหาคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนในทุกระดับ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และพัฒนาบทบาทสตรีตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร