:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ขอยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ – บ้านร่องศาลา หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. – ๗ – ๐๓๗ สายบ้านป่าก่อพัฒนา - บ้าน

วันที่ลงประกาศ: 14 ก.พ. 2566

รายละเอียด:


img

purchases_file_7_47_54_647.jpg