:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ร่างประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ – บ้านร่องศาลา หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. – ๗ – ๐๓๗ สายบ้านป่าก่อพัฒนา – บ้านร่องศาลา หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

วันที่ลงประกาศ: 17 ม.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_586_7_53_917.pdf