:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th
คณะผู้บริหาร
นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์
นายกเทศมนตรี
โทร 0857229612
นายชาญวิทย์ โพธาปัญญา
รองนายกเทศมนตรี
โทร 084-8104351
นายบพิตร กินาวงค์
รองนายกเทศมนตรี
โทร 088-2678852
นายพิพัฒน์ อินปั๋น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางรุ่งนภา จอมจักร์
เลขานายกเทศมนตรี
โทร 094-4459823