ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
กลับสู่หน้าแรก
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง ทต.ดงมะดะ
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  ปลัดเทศบาล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
  วิสัยทัศน์ / นโยบาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนา 3 ปี
  2554 - 2556
  2555 - 2557
  2556 - 2558
  2557 - 2559
  2558 - 2560
  2559 - 2561
  2560 - 2562
  เทศบัญญัติ
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  รายงานงบการเงินประจำปี
  งบการเงินประจำปี 2553
  งบการเงินประจำปี 2554
  งบการเงินประจำปี 2555
  งบการเงินประจำปี 2556
  งบการเงินประจำปี 2557
  งบการเงินประจำปี 2558
  งบการเงินประจำปี 2559
   งบการเงินประจำปี 2560
   งบการเงินประจำปี 2562
  ประกาศใช้แผน
  ประกาศผลการดำเนินงาน
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 3)
  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 3)
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)งวดที่ 2 ประจำปี 2560
  ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี NEW!
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต NEW!
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
  ภาพกิจกรรม
  เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลดงมะดะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
รับมืออย่างไรกับ “โรคมือเท้าปาก”  ในฤดูฝน
 
Link อบต. /ทต.
 
 


พบข้อมูล 301 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ ::: 2 จากทั้งหมด 4 หน้า

ลำดับ
หัวข้อข่าว
เปิดอ่าน
0299
 ประกาศราคากลางตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลำเหมืองดอย บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 180
0298
 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองน้ำหลง บ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 188
0297
 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ (Polymer Soil Cement) 863
0296
 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 187
0295
 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 18 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 234
0294
 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 201
0293
 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเพื่อพัฒนาหนองน้ำดอยเวียงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 15 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 203
0292
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอย 10 เชื่อมซอย 13 บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 196
0291
 ประกาศโครงการก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำคอนกรีตลำเหมืองทุ่งตะวันตก บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 201
0290
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำคอนกรีตจำนวน 2 ช่วง บ้านป่าลัน หมู่ที่ 11 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 197
0289
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสสระเก็บน้ำห้วยตาด หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 196
0288
 ประกาศราคากลางอ้างอิง วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงทางเข้าบ่อขยะ โดยปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ 251
0287
 ประกาศราคากลางอ้างอิงจัดซื้อน้ำยา Polymer เพื่อใช้ในการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ หมู่ที่ 9 บ้านแพะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 550
0286
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว (ซอยประปา) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 191
0285
 เปิดเผยราคากลางตามโครงการปรับปรุงทางเข้าบ่อขยะ โดยปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ หมู่ที่ 9 บ้านแพะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (โดยวิธีตกลงราคา) 203
0284
 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำคอนกรีตลำเหมืองทุ่งตะวันตก บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (โดยวิธีตกลงราคา) 174
0283
 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำจำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 11 บ้านป่าลัน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (โดยวิธีตกลงราคา) 195
0282
 เปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 18 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (โดยวิธีตกลงราคา) 203
0281
 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่อง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (โดยวิธีตกลงราคา) 210
0280
 เปิดเผยราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย 7 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 6 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (โดยวิธีตกลงราคา) 203
0279
 เปิดเผยราคากลางตามโครงการขุดดินเพื่อขยายที่ทิ้งขยะและฝังกลบขยะเดิมบริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านแพะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 212
0278
 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงตลิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะลำน้ำเหมือง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 225
0276
 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านป่าลัน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 192
0275
 เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและฝาปิด ถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 14 บ้านท่าสันกลาง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 194
0274
 เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นแหน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 จุด 185
0273
 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านท่าสันกลาง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 210
0272
 เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชั่วคราว) หมู่ที่ 9 บ้านแพะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 200
0271
 เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น ถนนลาดยาง สายดงมะดะ-บ้านห้วยส้านผาบ่อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (โดยวิธีตกลงราคา) 203
0270
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ 14 180
0269
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาตามโครงการจัดทำทางเดินยกระดับสู่จุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เทศบาลตำบลดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลดงมะดะกำหนด โดยวิธีตกลงราคา 192
0268
 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านท่าสันกลาง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 306
0267
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นแหน ตำบลดงมะดะ อำเภอแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 192
0266
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านส้นต้นแหน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 252
0265
 ประกาศผลการสอบราคา หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 17 230
0264
 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายการเกษตร บ้านปงกลาง หมู่ที่ 17 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 247
0263
 สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายกลางบ้าน บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลดงมะดะ อำเภอแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 261
0262
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายกลางบ้าน บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 232
0261
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 214
0257
 ประกาศผลการสอบราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงมะดะ จำนวน 324 รายการ 245
0256
 ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2 302
0255
 ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 177
0254
 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ 257
0253
 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 331
0252
 เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคาสื่อการเรียนการสอน (เพิ่มเติม) 296
0251
 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายการเกษตร สายทุ่งห้วยหวาย บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 212
0250
 ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 208
0249
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 300
0248
 ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย 550
0247
 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 172
0246
 ประชาสัมพันธ์ ผลการพิจารณาการสอบราคา ม.7 , ม.11 และ หมู่ที่ 15 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 219
0243
 ประกาศกำหนดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านแพะ หมู่ที่ 9ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 248
0242
 ประกาศกำหนดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 209
0241
 ประกาศผลการกสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านผาบ่อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 215
0240
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 6 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 225
0239
 ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 232
0238
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 11 บ้านป่าลัน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 217
0237
 ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 213
0236
 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 270
0234
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยส้านผาบ่อง หมู่ที่ 8 (ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 230
0233
 ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 6 (ถนนสายหลักในหมู่บ้าน) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 219
0232
 ประมูลจ้่างเหมาก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 214
0231
 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 236
0229
 ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เครือข่ายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ สวนสาธารณะ และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 226
0228
 สอบราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เครือข่ายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ สวนสาธารณะ และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 225
0227
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (ทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านใหม่จัดสรร ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 223
0226
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (ซอยกลางบ้าน เขต 4) จำนวน 2 จุด บ้านห้วยส้านยาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 219
0225
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอย 5/1) บ้านร่องศาลา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 205
0224
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (สายหมู่ที่ 16 เชื่อมหมู่ที่ 3) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 284
0223
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ซอย 3) บ้านหนองเก้าห้อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 203
0222
 ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแพะ (สายหลักเข้าหมู่บ้าน) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 272
0221
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอย 5/1) บ้านร่องศาลา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 210
0220
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (ซอยกลางบ้าน เขต 4) จำนวน 2 จุด บ้านห้วยส้านยาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 345
0219
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 301
0213
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12(ซอย3) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 222
0212
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายหลักเข้าหมู่บ้าน) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 168
0211
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (สายหมู่ที่ 16 เชื่อม หมู่ที่ 3) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 233
0209
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 248
0208
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 260
0207
 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 ศูนย์ 269
0206
 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 ศูนย์ 253
0204
 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. 290
0203
 สอบซื้อราคานม 237
0202
 เอกสารแนบท้าย สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน 5 340
0201
 เอกสารแนบท้าย สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน 4 313
0200
 เอกสารแนบท้าย สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน 3 275
0199
 เอกสารแนบท้าย สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน 2 287
0198
 เอกสารแนบท้าย สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน 1 308
0197
 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงมะดะ จำนวน 180 รายการ 318
0185
 สอบราคาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยหินคลุก จำนวน 6 สาย ในเขตตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 409
0184
 สอบราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว (ซอย 13 เชื่อมซอย 14) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 357
0183
 ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อรถเอนกประสงค์แบบเกษตร (อีแต๋นชนิดดั้มได้) 393
0182
 ประกาศสอบราคา จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์แบบเกษตร(อีแต๋นชนิดดั้มได้) จำนวน 1 คัน 419
0181
 ประกาศยกเลิกการสอบราคารถอเนกประสงค์แบบเกษตร อีแต๋นชนิดดั้มได้ จำนวน 1 คัน 325
0180
 ประกาศสอบราคา จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์แบบเกษตร(อีแต๋นชนิดดั้มได้) จำนวน 1 คัน 978
0178
 ประกาศสอบราคา จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์แบบเกษตร (อีแต๋นชนิดดั้มได้) จำนวน 1 คัน 659
0177
 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 435
0176
 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง(ต้นลาน) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 410
0175
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรโดยหินคลุกปูทับหน้าผิวจราจร หมู่่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 529
0174
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฌาปนสถาน บ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 453
0173
 ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 5 เชื่อมซอย 6 บ้านห้วยส้านผาบ่อง หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชีงราย 359

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Dongmada.com
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1743692 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร./ แฟกซ์ 053-184084

Copyright ©2016 www.dongmada.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::