ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
กลับสู่หน้าแรก
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง ทต.ดงมะดะ
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  ปลัดเทศบาล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
  วิสัยทัศน์ / นโยบาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนา 3 ปี
  2554 - 2556
  2555 - 2557
  2556 - 2558
  2557 - 2559
  2558 - 2560
  2559 - 2561
  2560 - 2562
  เทศบัญญัติ
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  รวมเทศบัญญัติ ปี 2561
  รวมเทศบัญญัติ ปี 2562 ฉบับสมบูรณ์
  รายงานงบการเงินประจำปี
  งบการเงินประจำปี 2553
  งบการเงินประจำปี 2554
  งบการเงินประจำปี 2555
  งบการเงินประจำปี 2556
  งบการเงินประจำปี 2557
  งบการเงินประจำปี 2558
  งบการเงินประจำปี 2559
   งบการเงินประจำปี 2560
   งบการเงินประจำปี 2562
  ประกาศใช้แผน
  ประกาศผลการดำเนินงาน
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 3)
  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 3)
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)งวดที่ 2 ประจำปี 2560
  ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี NEW!
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต NEW!
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
  ภาพกิจกรรม
  เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลดงมะดะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
รับมืออย่างไรกับ “โรคมือเท้าปาก”  ในฤดูฝน
 
Link อบต. /ทต.
 
 


พบข้อมูล 288 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ ::: 2 จากทั้งหมด 3 หน้า

ลำดับ
หัวข้อข่าว
เปิดอ่าน
0286
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว (ซอยประปา) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 163
0285
 เปิดเผยราคากลางตามโครงการปรับปรุงทางเข้าบ่อขยะ โดยปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ หมู่ที่ 9 บ้านแพะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (โดยวิธีตกลงราคา) 181
0284
 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำคอนกรีตลำเหมืองทุ่งตะวันตก บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (โดยวิธีตกลงราคา) 142
0283
 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำจำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 11 บ้านป่าลัน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (โดยวิธีตกลงราคา) 160
0282
 เปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 18 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (โดยวิธีตกลงราคา) 169
0281
 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่อง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (โดยวิธีตกลงราคา) 174
0280
 เปิดเผยราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย 7 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 6 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (โดยวิธีตกลงราคา) 167
0279
 เปิดเผยราคากลางตามโครงการขุดดินเพื่อขยายที่ทิ้งขยะและฝังกลบขยะเดิมบริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านแพะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 178
0278
 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงตลิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะลำน้ำเหมือง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 190
0276
 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านป่าลัน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 166
0275
 เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและฝาปิด ถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 14 บ้านท่าสันกลาง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 160
0274
 เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นแหน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 จุด 154
0273
 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านท่าสันกลาง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 174
0272
 เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชั่วคราว) หมู่ที่ 9 บ้านแพะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 161
0271
 เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น ถนนลาดยาง สายดงมะดะ-บ้านห้วยส้านผาบ่อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (โดยวิธีตกลงราคา) 172
0270
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ 14 147
0269
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาตามโครงการจัดทำทางเดินยกระดับสู่จุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เทศบาลตำบลดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลดงมะดะกำหนด โดยวิธีตกลงราคา 161
0268
 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านท่าสันกลาง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 267
0267
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นแหน ตำบลดงมะดะ อำเภอแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 156
0266
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านส้นต้นแหน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 211
0265
 ประกาศผลการสอบราคา หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 17 197
0264
 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายการเกษตร บ้านปงกลาง หมู่ที่ 17 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 210
0263
 สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายกลางบ้าน บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลดงมะดะ อำเภอแแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 231
0262
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายกลางบ้าน บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 190
0261
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 183
0257
 ประกาศผลการสอบราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงมะดะ จำนวน 324 รายการ 212
0256
 ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2 268
0255
 ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 159
0254
 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ 223
0253
 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 292
0252
 เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคาสื่อการเรียนการสอน (เพิ่มเติม) 258
0251
 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายการเกษตร สายทุ่งห้วยหวาย บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 180
0250
 ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 175
0249
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 263
0248
 ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย 507
0247
 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 150
0246
 ประชาสัมพันธ์ ผลการพิจารณาการสอบราคา ม.7 , ม.11 และ หมู่ที่ 15 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 189
0243
 ประกาศกำหนดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านแพะ หมู่ที่ 9ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 205
0242
 ประกาศกำหนดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 175
0241
 ประกาศผลการกสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านผาบ่อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 184
0240
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 6 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 193
0239
 ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 201
0238
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 11 บ้านป่าลัน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 189
0237
 ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 183
0236
 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 245
0234
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยส้านผาบ่อง หมู่ที่ 8 (ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 202
0233
 ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 6 (ถนนสายหลักในหมู่บ้าน) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 193
0232
 ประมูลจ้่างเหมาก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 188
0231
 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 201
0229
 ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เครือข่ายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ สวนสาธารณะ และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 203
0228
 สอบราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เครือข่ายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ สวนสาธารณะ และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 187
0227
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (ทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านใหม่จัดสรร ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 196
0226
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (ซอยกลางบ้าน เขต 4) จำนวน 2 จุด บ้านห้วยส้านยาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 193
0225
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอย 5/1) บ้านร่องศาลา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 181
0224
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (สายหมู่ที่ 16 เชื่อมหมู่ที่ 3) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 261
0223
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ซอย 3) บ้านหนองเก้าห้อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 186
0222
 ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแพะ (สายหลักเข้าหมู่บ้าน) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 248
0221
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอย 5/1) บ้านร่องศาลา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 189
0220
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (ซอยกลางบ้าน เขต 4) จำนวน 2 จุด บ้านห้วยส้านยาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 325
0219
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 280
0213
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12(ซอย3) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 191
0212
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายหลักเข้าหมู่บ้าน) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 145
0211
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (สายหมู่ที่ 16 เชื่อม หมู่ที่ 3) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 209
0209
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 217
0208
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 235
0207
 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 ศูนย์ 247
0206
 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 ศูนย์ 221
0204
 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. 255
0203
 สอบซื้อราคานม 210
0202
 เอกสารแนบท้าย สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน 5 301
0201
 เอกสารแนบท้าย สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน 4 274
0200
 เอกสารแนบท้าย สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน 3 254
0199
 เอกสารแนบท้าย สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน 2 265
0198
 เอกสารแนบท้าย สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน 1 278
0197
 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงมะดะ จำนวน 180 รายการ 285
0185
 สอบราคาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยหินคลุก จำนวน 6 สาย ในเขตตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 386
0184
 สอบราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว (ซอย 13 เชื่อมซอย 14) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 327
0183
 ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อรถเอนกประสงค์แบบเกษตร (อีแต๋นชนิดดั้มได้) 371
0182
 ประกาศสอบราคา จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์แบบเกษตร(อีแต๋นชนิดดั้มได้) จำนวน 1 คัน 398
0181
 ประกาศยกเลิกการสอบราคารถอเนกประสงค์แบบเกษตร อีแต๋นชนิดดั้มได้ จำนวน 1 คัน 296
0180
 ประกาศสอบราคา จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์แบบเกษตร(อีแต๋นชนิดดั้มได้) จำนวน 1 คัน 929
0178
 ประกาศสอบราคา จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์แบบเกษตร (อีแต๋นชนิดดั้มได้) จำนวน 1 คัน 628
0177
 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 401
0176
 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง(ต้นลาน) ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 388
0175
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรโดยหินคลุกปูทับหน้าผิวจราจร หมู่่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 508
0174
 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฌาปนสถาน บ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 423
0173
 ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 5 เชื่อมซอย 6 บ้านห้วยส้านผาบ่อง หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชีงราย 338
0172
 ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย4/1 หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 403
0171
 ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโบสถ์อาข่า หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 361
0170
 สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโบสถ์อาข่า หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 399
0169
 สอบราคาก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ที่ 14 บ้านท่าสันกลาง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 463
0168
 สอบราคาปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรโดยหินคลุก หมูที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 319
0167
 สอบราคาก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 5 เชื่อมซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้านผาบ่อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 331
0166
 สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4/1 หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 313
0164
 ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 568
0163
 เอกสารแนนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย , สื่อการเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน 431
0161
 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงมะดะ 412
0160
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่อยู่นอกอาคาร 560
0159
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 367
0157
 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา โครงการขุดลอกแม่น้ำลาว หมู่ที่ 14 บ้านท่าสันกลาง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 439

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Dongmada.com
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1652117 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร./ แฟกซ์ 053-184084

Copyright ©2016 www.dongmada.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::