ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
กลับสู่หน้าแรก
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง ทต.ดงมะดะ
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  ปลัดเทศบาล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
  วิสัยทัศน์ / นโยบาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนา 3 ปี
  2554 - 2556
  2555 - 2557
  2556 - 2558
  2557 - 2559
  2558 - 2560
  2559 - 2561
  2560 - 2562
  เทศบัญญัติ
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  รายงานงบการเงินประจำปี
  งบการเงินประจำปี 2553
  งบการเงินประจำปี 2554
  งบการเงินประจำปี 2555
  งบการเงินประจำปี 2556
  งบการเงินประจำปี 2557
  งบการเงินประจำปี 2558
  งบการเงินประจำปี 2559
   งบการเงินประจำปี 2560
   งบการเงินประจำปี 2562
  ประกาศใช้แผน
  ประกาศผลการดำเนินงาน
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 3)
  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 3)
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)งวดที่ 2 ประจำปี 2560
  ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี NEW!
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต NEW!
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
  ภาพกิจกรรม
  เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลดงมะดะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
รับมืออย่างไรกับ “โรคมือเท้าปาก” ในฤดูฝน
 
Link อบต. /ทต.
 
 


แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 4 หน้า


มหกรรม สร้าง นำ ซ่อม เพื่อสุขภาพ ต.ดงมะดะ ปี 2552
มหกรรม สร้าง นำ ซ่อม เพื่อสุขภาพ ต.ดงมะดะ ปี 2552
มหกรรม สร้าง นำ ซ่อม เพื่อสุขภาพ ต.ดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ 2552 (ระหว่างวันท

มี 4 ภาพ เปิดดู 339 ครั้ง

เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกิตกีจกรรมบวชป่า ในปี 2553
เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกิตกีจกรรมบวชป่า ในปี 2553
เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกิจกรรมบวชป่าในพื้นที่บ้านดงมะดะ หมู่ 7 ต.ดงมะดะ

มี 7 ภาพ เปิดดู 729 ครั้ง

เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด2553
เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด2553
เทศบาลตำบลดงมะดะเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ณ เทศบาลตำบ

มี 6 ภาพ เปิดดู 617 ครั้ง

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ทต.ดงมะดะ
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ทต.ดงมะดะ
ทต. ดงมะดะ ร่วมกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

มี 2 ภาพ เปิดดู 1046 ครั้ง

กิจกรรมลอยกระทงของ อบต.ดงมะดะ และ หมู่ที่ 16
กิจกรรมลอยกระทงของ อบต.ดงมะดะ และ หมู่ที่ 16
อบต.ดงมะดะ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทงของ หมู่ที่ 16 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ว

มี 5 ภาพ เปิดดู 1393 ครั้ง

กิจกรรมวันปิยมหาราช 2552
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2552
ปลัดฯ อบต.ดงมะดะ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ อำเภ

มี 4 ภาพ เปิดดู 574 ครั้ง

ระบบ e-laas ของส่วนการคลัง อบต.ดงมะดะได้ใช้งานพร้อมให้บริการ
ระบบ e-laas ของส่วนการคลัง อบต.ดงมะดะได้ใช้งานพร้อมให้บริการ
หัวหน้าส่วนการคลัง นางสายสวาท มณีรัตน์ และ นางเกษฎา เสมอใจ นักวิชาการเงินฯ

มี 0 ภาพ เปิดดู 457 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ ยินดีต้อนรับนายอำเภอแม่ลาว
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ ยินดีต้อนรับนายอำเภอแม่ลาว
ร่วมต้อนรับนายอำเภอแม่ลาว (คนใหม่) คือนายวัชรศักดิ์ เชาว์ประยูรชัย ด้วยความย

มี 0 ภาพ เปิดดู 1487 ครั้ง

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่อ

มี 5 ภาพ เปิดดู 405 ครั้ง

นายก ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯ ณ อบต.บัวสลี
นายก ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯ ณ อบต.บัวสลี
นายก ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯ ณ อบต.บัวสลี ตามโครงการหน้าบ้านน่ามองฯ

มี 1 ภาพ เปิดดู 475 ครั้ง

อบต. ดงมะดะ ได้จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณปากทางแม่สรวย
อบต. ดงมะดะ ได้จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณปากทางแม่สรวย
เพื่อเป็นการสร้างความสวยงาน ของภูมิทัศน์บริเวณปากทางแม่สรวย และเพื่อความเป็นระเบ

มี 3 ภาพ เปิดดู 658 ครั้ง

อำเภอแม่ลาว และ อบต.ดงมะดะ ร่วมงานตานหาแม่ฟ้าหลวง
อำเภอแม่ลาว และ อบต.ดงมะดะ ร่วมงานตานหาแม่ฟ้าหลวง
อำเภอแม่ลาว พร้อมด้วย นายก อบต.ดงมะดะ และประชาชนในตำบล เข้าร่วมงานตานหาแม่ฟ้าหลว

มี 4 ภาพ เปิดดู 1079 ครั้ง

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ของ อบต.ดงมะดะ
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ของ อบต.ดงมะดะ
อำเภอแม่ลาว และคณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ อบต.ดงมะดะเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพ

มี 6 ภาพ เปิดดู 911 ครั้ง

นายก อบต. เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ ไปทำนา อ.เวียงเชียงรุ้ง
นายก อบต. เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ ไปทำนา อ.เวียงเชียงรุ้ง
นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่

มี 0 ภาพ เปิดดู 495 ครั้ง

นายก เข้ารับรางวัล"หน้าบ้านน่ามอง สำนักงานน่าอยู่"จากผู้ว่าฯ
นายก เข้ารับรางวัล"หน้าบ้านน่ามอง สำนักงานน่าอยู่"จากผู้ว่าฯ
นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบรางวัล หน้าบ้านน่ามอง สำนักงา

มี 5 ภาพ เปิดดู 526 ครั้ง

นายก อบต.ดงมะดะ เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ พาเที่ยว
นายก อบต.ดงมะดะ เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ พาเที่ยว
นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่

มี 4 ภาพ เปิดดู 714 ครั้ง

ผู้ว่ามอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในตำบลดงมะดะ
ผู้ว่ามอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในตำบลดงมะดะ
นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะ เข้าเยื่ยมประชาชนชา

มี 7 ภาพ เปิดดู 788 ครั้ง

ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ
ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ

มี 2 ภาพ เปิดดู 409 ครั้ง

กิจกรรมรดน้ำดำหัว ประจำปี 2551
กิจกรรมรดน้ำดำหัว ประจำปี 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ ได้จัดให้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบล

มี 3 ภาพ เปิดดู 500 ครั้ง

การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรท้องถิ่น
การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ ได้จัดให้มีการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

มี 0 ภาพ เปิดดู 444 ครั้ง

นายกทำข้อตกลงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
นายกทำข้อตกลงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ ได้ร่วมทำ MOU ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม

มี 0 ภาพ เปิดดู 412 ครั้ง

โครงการแจกถังขยะให้ประชาชนในพื้นที่
โครงการแจกถังขยะให้ประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ ได้แจกถังขยะเพื่อเป็นการบริการสาธารณประโยชน์กับประชา

มี 0 ภาพ เปิดดู 395 ครั้ง

โครงการแจกยาถ่ายพยาธิให้กับนักเรียนในพื้นที่
โครงการแจกยาถ่ายพยาธิให้กับนักเรียนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ ได้จัดให้มีการแจกจ่ายยาถ่ายพยาธิให้กับนักเรียนในพื้น

มี 0 ภาพ เปิดดู 365 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน โดยมีการตรวจว

มี 2 ภาพ เปิดดู 412 ครั้ง

หน้าสุด ก่อนหน้า 1 2 3 [4]

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Dongmada.com
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1637424 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร./ แฟกซ์ 053-184084

Copyright ©2016 www.dongmada.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::