ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
กลับสู่หน้าแรก
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง ทต.ดงมะดะ
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  ปลัดเทศบาล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
  วิสัยทัศน์ / นโยบาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนา 3 ปี
  2554 - 2556
  2555 - 2557
  2556 - 2558
  2557 - 2559
  2558 - 2560
  2559 - 2561
  2560 - 2562
  เทศบัญญัติ
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  รายงานงบการเงินประจำปี
  งบการเงินประจำปี 2553
  งบการเงินประจำปี 2554
  งบการเงินประจำปี 2555
  งบการเงินประจำปี 2556
  งบการเงินประจำปี 2557
  งบการเงินประจำปี 2558
  งบการเงินประจำปี 2559
   งบการเงินประจำปี 2560
   งบการเงินประจำปี 2562
  ประกาศใช้แผน
  ประกาศผลการดำเนินงาน
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 3)
  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 3)
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)งวดที่ 2 ประจำปี 2560
  ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี NEW!
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต NEW!
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
  ภาพกิจกรรม
  เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลดงมะดะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
รับมืออย่างไรกับ “โรคมือเท้าปาก”  ในฤดูฝน
 
Link อบต. /ทต.
 
 


แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 5 หน้า


จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

มี 12 ภาพ เปิดดู 2205 ครั้ง

กิจกรรมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ
กิจกรรมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ

มี 16 ภาพ เปิดดู 1233 ครั้ง

ค่าย อพปร.
ค่าย อพปร.

มี 19 ภาพ เปิดดู 980 ครั้ง

งานวันท้องถิ่นไทย
งานวันท้องถิ่นไทย

มี 4 ภาพ เปิดดู 1528 ครั้ง

งานวันสตรีสากล ประจำปี 2554 ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ
งานวันสตรีสากล ประจำปี 2554  ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ

มี 19 ภาพ เปิดดู 1518 ครั้ง

พิธีเปิด ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนชาวนา
พิธีเปิด ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนชาวนา

มี 3 ภาพ เปิดดู 843 ครั้ง

งานกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2554 (2)
งานกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2554 (2)

มี 8 ภาพ เปิดดู 1079 ครั้ง

งานกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2554 (1)
งานกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2554 (1)

มี 20 ภาพ เปิดดู 1088 ครั้ง

เทศบาล โคกไม้ลาย
เทศบาล โคกไม้ลาย

มี 9 ภาพ เปิดดู 753 ครั้ง

งานกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2554 (3)
งานกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด  ประจำปี 2554 (3)

มี 20 ภาพ เปิดดู 1008 ครั้ง

เทศบาลผักไหม จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน ด้านเศษรฐกิจพอเพียง
เทศบาลผักไหม จ.สุรินทร์  ศึกษาดูงาน ด้านเศษรฐกิจพอเพียง

มี 8 ภาพ เปิดดู 980 ครั้ง

ผู้ว่าฯ เยือน ตำบลดงมะดะ เปิดสถานีบำบัดทุกข์
ผู้ว่าฯ เยือน ตำบลดงมะดะ เปิดสถานีบำบัดทุกข์

มี 5 ภาพ เปิดดู 849 ครั้ง

ศึกษาดูงานด้านเศษรฐกิจพอเพียง
ศึกษาดูงานด้านเศษรฐกิจพอเพียง

มี 8 ภาพ เปิดดู 756 ครั้ง

งานกีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลฯ กับชุมชน
งานกีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลฯ กับชุมชน

มี 18 ภาพ เปิดดู 799 ครั้ง

กิจกรรมมอบเครื่องกันหนาวแก่ชุมชนในท้องถิ่น ปี 2554
กิจกรรมมอบเครื่องกันหนาวแก่ชุมชนในท้องถิ่น ปี 2554

มี 17 ภาพ เปิดดู 677 ครั้ง

กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ
กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ

มี 15 ภาพ เปิดดู 595 ครั้ง

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554
กิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลดงมะดะ

มี 11 ภาพ เปิดดู 691 ครั้ง

งานแข่งขันแอโรบิก
งานแข่งขันแอโรบิก

มี 9 ภาพ เปิดดู 598 ครั้ง

5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2553
5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2553

มี 19 ภาพ เปิดดู 588 ครั้ง

งานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2553
งานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2553

มี 15 ภาพ เปิดดู 693 ครั้ง

งานไว้อาลัยพระครูธรรมสถิตย์ ณ วัดสันต้นแหน
งานไว้อาลัยพระครูธรรมสถิตย์ ณ วัดสันต้นแหน
เทศบาลตำบลดงมะดะร่วม งานไว้อาลัยพระครูธรรมสถิตย์ ณ วัดสันต้นแหน

มี 12 ภาพ เปิดดู 647 ครั้ง

๑๐๐ ปี วันปิยะมหาราช
๑๐๐ ปี วันปิยะมหาราช
เทศบาลตำบลดงมะดะร่วมกิจกรรม วันปิยะมหาราช ประปี ๒๕๕๓

มี 4 ภาพ เปิดดู 592 ครั้ง

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประปี ๒๕๕๓
ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประปี ๒๕๕๓
เทศบาลตำบลดงมะดะร่วมกิจกรรมไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประปี ๒๕๕๓

มี 4 ภาพ เปิดดู 724 ครั้ง

อบรมสัมนา " คนสำราญ งานสำเร็จ" ( 2 )
อบรมสัมนา " คนสำราญ งานสำเร็จ" ( 2 )
ณ ปางดอกฟ้ารีสอร์ท

มี 4 ภาพ เปิดดู 682 ครั้ง

อบรมสัมนา " คนสำราญ งานสำเร็จ" ( 1 )
อบรมสัมนา " คนสำราญ งานสำเร็จ" ( 1 )
ณ ปางดอกฟ้ารีสอร์ท

มี 10 ภาพ เปิดดู 987 ครั้ง

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ๗๘ แสนต้น ถวายแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ๗๘ แสนต้น ถวายแม่ของแผ่นดิน

มี 7 ภาพ เปิดดู 748 ครั้ง

โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 9
โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 9
วัดมงคลนิมิตร

มี 4 ภาพ เปิดดู 741 ครั้ง

โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 6
โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 6
วัดผาบ่อง

มี 8 ภาพ เปิดดู 581 ครั้ง

กิจกรรมอำเภอยิ้ม
กิจกรรมอำเภอยิ้ม
เมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2553 เทศบาลตำบลดงมะดะ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มฯ

มี 8 ภาพ เปิดดู 544 ครั้ง

เทศบาลตำบลดงมะดะ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลดงมะดะ ศึกษาดูงาน  ณ จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลหนองจ๋อม

มี 5 ภาพ เปิดดู 450 ครั้ง

หน้าสุด ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 ถัดไป สุดท้าย

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Dongmada.com
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1727779 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร./ แฟกซ์ 053-184084

Copyright ©2016 www.dongmada.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::