ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
กลับสู่หน้าแรก
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง ทต.ดงมะดะ
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  ปลัดเทศบาล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
  วิสัยทัศน์ / นโยบาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนา 3 ปี
  2554 - 2556
  2555 - 2557
  2556 - 2558
  2557 - 2559
  2558 - 2560
  2559 - 2561
  2560 - 2562
  เทศบัญญัติ
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  รายงานงบการเงินประจำปี
  งบการเงินประจำปี 2553
  งบการเงินประจำปี 2554
  งบการเงินประจำปี 2555
  งบการเงินประจำปี 2556
  งบการเงินประจำปี 2557
  งบการเงินประจำปี 2558
  งบการเงินประจำปี 2559
   งบการเงินประจำปี 2560
   งบการเงินประจำปี 2562
  ประกาศใช้แผน
  ประกาศผลการดำเนินงาน
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 3)
  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 3)
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)งวดที่ 2 ประจำปี 2560
  ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี NEW!
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต NEW!
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
  ภาพกิจกรรม
  เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลดงมะดะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
รับมืออย่างไรกับ “โรคมือเท้าปาก”  ในฤดูฝน
 
Link อบต. /ทต.
 
 


แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 4 หน้า


5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2553
5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2553

มี 19 ภาพ เปิดดู 565 ครั้ง

งานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2553
งานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2553

มี 15 ภาพ เปิดดู 671 ครั้ง

งานไว้อาลัยพระครูธรรมสถิตย์ ณ วัดสันต้นแหน
งานไว้อาลัยพระครูธรรมสถิตย์ ณ วัดสันต้นแหน
เทศบาลตำบลดงมะดะร่วม งานไว้อาลัยพระครูธรรมสถิตย์ ณ วัดสันต้นแหน

มี 12 ภาพ เปิดดู 620 ครั้ง

๑๐๐ ปี วันปิยะมหาราช
๑๐๐ ปี วันปิยะมหาราช
เทศบาลตำบลดงมะดะร่วมกิจกรรม วันปิยะมหาราช ประปี ๒๕๕๓

มี 4 ภาพ เปิดดู 567 ครั้ง

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประปี ๒๕๕๓
ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประปี ๒๕๕๓
เทศบาลตำบลดงมะดะร่วมกิจกรรมไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประปี ๒๕๕๓

มี 4 ภาพ เปิดดู 693 ครั้ง

อบรมสัมนา " คนสำราญ งานสำเร็จ" ( 2 )
อบรมสัมนา " คนสำราญ งานสำเร็จ" ( 2 )
ณ ปางดอกฟ้ารีสอร์ท

มี 4 ภาพ เปิดดู 660 ครั้ง

อบรมสัมนา " คนสำราญ งานสำเร็จ" ( 1 )
อบรมสัมนา " คนสำราญ งานสำเร็จ" ( 1 )
ณ ปางดอกฟ้ารีสอร์ท

มี 10 ภาพ เปิดดู 953 ครั้ง

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ๗๘ แสนต้น ถวายแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ๗๘ แสนต้น ถวายแม่ของแผ่นดิน

มี 7 ภาพ เปิดดู 726 ครั้ง

โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 9
โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 9
วัดมงคลนิมิตร

มี 4 ภาพ เปิดดู 712 ครั้ง

โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 6
โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 6
วัดผาบ่อง

มี 8 ภาพ เปิดดู 560 ครั้ง

กิจกรรมอำเภอยิ้ม
กิจกรรมอำเภอยิ้ม
เมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2553 เทศบาลตำบลดงมะดะ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มฯ

มี 8 ภาพ เปิดดู 527 ครั้ง

เทศบาลตำบลดงมะดะ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลดงมะดะ ศึกษาดูงาน  ณ จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลหนองจ๋อม

มี 5 ภาพ เปิดดู 436 ครั้ง

เทศบาลตำบลดงมะดะ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลดงมะดะ ศึกษาดูงาน  ณ จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

มี 7 ภาพ เปิดดู 380 ครั้ง

โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 8
โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 8
วัดน้ำล้อม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย

มี 3 ภาพ เปิดดู 353 ครั้ง

โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 7
โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 7
วัดสันต้นแหน

มี 7 ภาพ เปิดดู 316 ครั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงมะดะ
ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดงมะดะ

มี 5 ภาพ เปิดดู 453 ครั้ง

การประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 / 2553
การประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 / 2553

มี 4 ภาพ เปิดดู 364 ครั้ง

เทศบาลตำบลห้วยสักศึกษาดูงาน ณ เทศตำบลดงมะดะ
เทศบาลตำบลห้วยสักศึกษาดูงาน  ณ เทศตำบลดงมะดะ

มี 2 ภาพ เปิดดู 349 ครั้ง

โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 5
โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 5
วัดห้วยส้านยาว

มี 4 ภาพ เปิดดู 359 ครั้ง

โครงการมอบข้าวสารทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
โครงการมอบข้าวสารทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

มี 3 ภาพ เปิดดู 312 ครั้ง

โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 4
โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 4
วัดร่องศาลา

มี 4 ภาพ เปิดดู 393 ครั้ง

โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 3
โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 3
วัดดงมะดะ

มี 5 ภาพ เปิดดู 457 ครั้ง

กิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

มี 4 ภาพ เปิดดู 408 ครั้ง

กิจกรรมประดับธงชาติเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมประดับธงชาติเฉลิมพระเกียรติ

มี 6 ภาพ เปิดดู 326 ครั้ง

เทศบาลดงมะดะเข้าร่วมกิจกรรมโล้ชิงช้า ประจำปี 53
เทศบาลดงมะดะเข้าร่วมกิจกรรมโล้ชิงช้า ประจำปี 53

มี 4 ภาพ เปิดดู 348 ครั้ง

โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 2
โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 2
วัดสันหนองเหลียว

มี 5 ภาพ เปิดดู 381 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมงานวันกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมกิจกรรมงานวันกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน

มี 4 ภาพ เปิดดู 386 ครั้ง

ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
เทศบาลดงมะดะ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา ปี

มี 4 ภาพ เปิดดู 370 ครั้ง

โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 1 ว
โครงการทำบุญ 9 วัด ร่วมจิตอาสา เพื่อน้อง ปี2553 ครั้งที่ 1 ว
เทศบาลตำบลดงมะดะ จัดโครงการทำบุญ 9 วัด ในเขตพื้นที่ ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม

มี 5 ภาพ เปิดดู 323 ครั้ง

มหกรรม สร้าง นำ ซ่อม เพื่อสุขภาพ ต.ดงมะดะ ปี 2552
มหกรรม  สร้าง  นำ  ซ่อม  เพื่อสุขภาพ  ต.ดงมะดะ ปี 2552
มหกรรม สร้าง นำ ซ่อม เพื่อสุขภาพ ต.ดงมะดะ ประจำปีงบประมาณ 2552 (ระหว่างวันท

มี 4 ภาพ เปิดดู 333 ครั้ง

หน้าสุด ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 ถัดไป สุดท้าย

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Dongmada.com
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1601760 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร./ แฟกซ์ 053-184084

Copyright ©2016 www.dongmada.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::