ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
กลับสู่หน้าแรก
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง ทต.ดงมะดะ
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  ปลัดเทศบาล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
  วิสัยทัศน์ / นโยบาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนา 3 ปี
  2554 - 2556
  2555 - 2557
  2556 - 2558
  2557 - 2559
  2558 - 2560
  2559 - 2561
  2560 - 2562
  เทศบัญญัติ
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  รายงานงบการเงินประจำปี
  งบการเงินประจำปี 2553
  งบการเงินประจำปี 2554
  งบการเงินประจำปี 2555
  งบการเงินประจำปี 2556
  งบการเงินประจำปี 2557
  งบการเงินประจำปี 2558
  งบการเงินประจำปี 2559
   งบการเงินประจำปี 2560
   งบการเงินประจำปี 2562
  ประกาศใช้แผน
  ประกาศผลการดำเนินงาน
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 3)
  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 3)
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)งวดที่ 2 ประจำปี 2560
  ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี NEW!
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต NEW!
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
  ภาพกิจกรรม
  เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลดงมะดะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
รับมืออย่างไรกับ “โรคมือเท้าปาก”  ในฤดูฝน
 
Link อบต. /ทต.
 
 


แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 5 หน้า


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง
ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปี 2561

มี 35 ภาพ เปิดดู 68 ครั้ง

ต้อนรับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ดร.ทรงพร นุชอนงค์
ต้อนรับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ดร.ทรงพร นุชอนงค์
งานระลึก 4 ปี แผ่นดินไหว

มี 25 ภาพ เปิดดู 40 ครั้ง

รำลึกบูรพาจารย์ ปี่ - ซอ 8 จังหวัดภาคเหนือ ณ ลานวัดดงมะดะ
รำลึกบูรพาจารย์ ปี่ - ซอ 8 จังหวัดภาคเหนือ ณ ลานวัดดงมะดะ
27 พฤษภาคม 2561

มี 13 ภาพ เปิดดู 42 ครั้ง

งานบัณฑิตน้อยประจำปี 2561
งานบัณฑิตน้อยประจำปี 2561

มี 35 ภาพ เปิดดู 49 ครั้ง

งานพ่อขุนเม็งราย ประจำปี 2561
งานพ่อขุนเม็งราย ประจำปี 2561

มี 35 ภาพ เปิดดู 43 ครั้ง

ต้อนรับองคมนตรีดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ต้อนรับองคมนตรีดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ
25 มกราคม 2561

มี 15 ภาพ เปิดดู 42 ครั้ง

งานวันสตรีสากลประจำปี 2561
งานวันสตรีสากลประจำปี 2561
7 มีนาคม 2561

มี 17 ภาพ เปิดดู 46 ครั้ง

ประชุมสภาคสมัยสามัญที่2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาคสมัยสามัญที่2 ครั้งที่ 1
29 พฤษภาคม 2560

มี 10 ภาพ เปิดดู 39 ครั้ง

ประชุมสภาคสมัยสามัญที่4 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาคสมัยสามัญที่4 ครั้งที่ 1
30 พฤศจิกายน 2560

มี 7 ภาพ เปิดดู 34 ครั้ง

ประชุมสภาคสมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาคสมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 2
25 สิงหาคม 2560

มี 10 ภาพ เปิดดู 39 ครั้ง

ประชุมสภาคสมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาคสมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 1
11 สิงหาคม 2560

มี 10 ภาพ เปิดดู 38 ครั้ง

ประชุมสภาคสมัยสามัญที่1 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาคสมัยสามัญที่1 ครั้งที่ 1
26 กันยายน 2560

มี 10 ภาพ เปิดดู 37 ครั้ง

กิจกรรมรวมพลคน 5 ประสาน เกษตรฤษฎีใหม่
กิจกรรมรวมพลคน 5 ประสาน เกษตรฤษฎีใหม่
24 สิงหาคม 2560

มี 25 ภาพ เปิดดู 47 ครั้ง

วันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว
วันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว
23 ตุลาคม 2560

มี 10 ภาพ เปิดดู 55 ครั้ง

วันคล้ายวันพระราชสมภพ (สมเด็จย่า ดอยตุง)
วันคล้ายวันพระราชสมภพ (สมเด็จย่า ดอยตุง)
21 สิงหาคม 2560

มี 25 ภาพ เปิดดู 61 ครั้ง

พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
1 สิงหาคม 2560

มี 15 ภาพ เปิดดู 34 ครั้ง

กิจกรรมลอยกระทง
กิจกรรมลอยกระทง
21 พฤศจิกายน 2560

มี 20 ภาพ เปิดดู 46 ครั้ง

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
28 กรกฎาคม 2560

มี 10 ภาพ เปิดดู 42 ครั้ง

กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่
12 สิงหาคม 2560

มี 29 ภาพ เปิดดู 37 ครั้ง

ทต.ดงมะดะ จัดกิจกรรวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ( ประเทศไทย )
ทต.ดงมะดะ จัดกิจกรรวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ( ประเทศไทย )

มี 1 ภาพ เปิดดู 812 ครั้ง

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

มี 12 ภาพ เปิดดู 2195 ครั้ง

กิจกรรมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ
กิจกรรมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ

มี 16 ภาพ เปิดดู 1218 ครั้ง

ค่าย อพปร.
ค่าย อพปร.

มี 19 ภาพ เปิดดู 973 ครั้ง

งานวันท้องถิ่นไทย
งานวันท้องถิ่นไทย

มี 4 ภาพ เปิดดู 1508 ครั้ง

งานวันสตรีสากล ประจำปี 2554 ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ
งานวันสตรีสากล ประจำปี 2554  ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ

มี 19 ภาพ เปิดดู 1504 ครั้ง

พิธีเปิด ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนชาวนา
พิธีเปิด ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนชาวนา

มี 3 ภาพ เปิดดู 832 ครั้ง

งานกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2554 (2)
งานกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2554 (2)

มี 8 ภาพ เปิดดู 1070 ครั้ง

งานกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2554 (1)
งานกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2554 (1)

มี 20 ภาพ เปิดดู 1080 ครั้ง

เทศบาล โคกไม้ลาย
เทศบาล โคกไม้ลาย

มี 9 ภาพ เปิดดู 741 ครั้ง

งานกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2554 (3)
งานกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด  ประจำปี 2554 (3)

มี 20 ภาพ เปิดดู 998 ครั้ง

หน้าสุด ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 ถัดไป สุดท้าย

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Dongmada.com
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1675358 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร./ แฟกซ์ 053-184084

Copyright ©2016 www.dongmada.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::