ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
กลับสู่หน้าแรก
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง ทต.ดงมะดะ
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  ปลัดเทศบาล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
  วิสัยทัศน์ / นโยบาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนา 3 ปี
  2554 - 2556
  2555 - 2557
  2556 - 2558
  2557 - 2559
  2558 - 2560
  2559 - 2561
  2560 - 2562
  เทศบัญญัติ
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  รายงานงบการเงินประจำปี
  งบการเงินประจำปี 2553
  งบการเงินประจำปี 2554
  งบการเงินประจำปี 2555
  งบการเงินประจำปี 2556
  งบการเงินประจำปี 2557
  งบการเงินประจำปี 2558
  งบการเงินประจำปี 2559
   งบการเงินประจำปี 2560
   งบการเงินประจำปี 2562
  ประกาศใช้แผน
  ประกาศผลการดำเนินงาน
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 3)
  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 3)
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)งวดที่ 2 ประจำปี 2560
  ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี NEW!
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต NEW!
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
  ภาพกิจกรรม
  เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลดงมะดะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
รับมืออย่างไรกับ “โรคมือเท้าปาก”  ในฤดูฝน
 
Link อบต. /ทต.
 
 


แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 5 หน้า


โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100%
โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100%

มี 15 ภาพ เปิดดู 45 ครั้ง

กิจกรรม"จิตอาสาภัยพิบัติ"สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า
กิจกรรม"จิตอาสาภัยพิบัติ"สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า
ร่วมกิจกรรม"จิตอาสาภัยพิบัติ"สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ ม

มี 18 ภาพ เปิดดู 32 ครั้ง

💦💦วันสงกรานต์...วันผู้สูงอายุ 💦€
💦💦วันสงกรานต์...วันผู้สูงอายุ 💦€
" 13 เมษายน 2562 "..ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ

มี 15 ภาพ เปิดดู 309 ครั้ง

โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562
โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562
ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ

มี 10 ภาพ เปิดดู 387 ครั้ง

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ

มี 10 ภาพ เปิดดู 148 ครั้ง

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์เด็กเล็กพัฒนา สังกัดเทศบาลตำบลดงมะดะ

มี 15 ภาพ เปิดดู 161 ครั้ง

คณะผู้บริหาร พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม
คณะผู้บริหาร พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม
"เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนโค้งสุดท้าย"(Big Day)

มี 10 ภาพ เปิดดู 174 ครั้ง

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

มี 5 ภาพ เปิดดู 180 ครั้ง

คณะผู้บริหาร สภาฯ พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม
คณะผู้บริหาร สภาฯ พนักเทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมกิจกรรม
"กองทุน..แม่ของแผ่นดิน" ณ หมู่ 7 บ้านดงมะดะ

มี 10 ภาพ เปิดดู 110 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต จำนวน 43 คน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต จำนวน 43 คน

มี 5 ภาพ เปิดดู 168 ครั้ง

ร่วมงานพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด
ร่วมงานพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด
ประจำปี พ.ศ.2562

มี 10 ภาพ เปิดดู 178 ครั้ง

ร่วมงานพิธีเปิดอนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ร่วมงานพิธีเปิดอนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ดอยเวียง บ้านดงมะดะ หมู่ 15

มี 10 ภาพ เปิดดู 193 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บางพระ จ.ชลบุรี จำนวน120คน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บางพระ จ.ชลบุรี จำนวน120คน
19 ธันวาคม 2561

มี 16 ภาพ เปิดดู 177 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลโคกสวาย จ.นครราชสีมา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลโคกสวาย จ.นครราชสีมา
12 ธันวาคม 2561

มี 15 ภาพ เปิดดู 119 ครั้ง

งานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย
งานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย
การนำเสนอผลงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 9 แห่งในอำเภอแม่ลาว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะด

มี 20 ภาพ เปิดดู 354 ครั้ง

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ทต.ดงมะดะ ร่วมพิธี วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธั

มี 10 ภาพ เปิดดู 177 ครั้ง

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561

มี 5 ภาพ เปิดดู 136 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัด ลำพูน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัด ลำพูน

มี 15 ภาพ เปิดดู 353 ครั้ง

สืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลดงมะดะ ประจำปี 2561
สืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลดงมะดะ ประจำปี 2561
ตามโครงการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ลานอเนกปร

มี 25 ภาพ เปิดดู 123 ครั้ง

ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดผาบ่อง
	ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดผาบ่อง
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะทุกท่าน

มี 10 ภาพ เปิดดู 192 ครั้ง

ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดสันหนองเหลียว
ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดสันหนองเหลียว
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะทุกท่าน

มี 5 ภาพ เปิดดู 152 ครั้ง

ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดบ้านร่องศาลา
ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดบ้านร่องศาลา
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะทุกท่าน

มี 5 ภาพ เปิดดู 128 ครั้ง

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดน้ำล้อม
ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดน้ำล้อม
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะทุกท่าน

มี 5 ภาพ เปิดดู 148 ครั้ง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน เทศบาลตำบลดงมะดะ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน เทศบาลตำบลดงมะดะ
ณ ศิลามณีรีสอร์ท

มี 12 ภาพ เปิดดู 183 ครั้ง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยะธรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยะธรรม
พนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ ณ วัดพระธาตุผาเงา

มี 10 ภาพ เปิดดู 169 ครั้ง

ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว
(ภาคค่ำ)

มี 10 ภาพ เปิดดู 111 ครั้ง

กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติ

มี 5 ภาพ เปิดดู 112 ครั้ง

กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ(สวนรุกชาติ)
กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ(สวนรุกชาติ)
ป่าชุมชนดอยเวียง บ้านดงมะดะ หมู่ 15

มี 10 ภาพ เปิดดู 121 ครั้ง

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดดงมะดะ
ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดดงมะดะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะทุกท่าน

มี 0 ภาพ เปิดดู 135 ครั้ง

ประชุมสภาสมัยที่ 3ครั้งที่1 ประจำปี 2561
ประชุมสภาสมัยที่ 3ครั้งที่1 ประจำปี 2561
เพื่อพิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562

มี 5 ภาพ เปิดดู 161 ครั้ง

[1] 2 3 4 5 ถัดไป สุดท้าย

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Dongmada.com
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1950618 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร./ แฟกซ์ 053-184084

Copyright ©2016 www.dongmada.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::