:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th

ชื่อ: คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล เทสบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

28 เม.ย. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_154_25_79048.pdf