:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th

ชื่อ: คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

20 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_153_25_990451.pdf