:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th

ชื่อ: ประชุมสภา สมัยวิสามัญสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลดงมะดะ

31 มี.ค. 2566

รายละเอียด: วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่ ประธานสภาเทศบาลตำบลดงมะดะเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอเเม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร