:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th

ชื่อ: นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ เปิด”โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผุ้สูงอายุ” เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

11 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลดงมะดะ กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ หลักสูตร "โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยท่านรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร