:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th

ชื่อ: เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 7

11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดงมะดะ หมู่ที่ 7 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ ได้นำสมาชิกเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน เเละเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงมะดะ เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเเละพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เเละรองรับความต้องการของราษฎรในการจัดส่งบุตร-หลานเข้ารับการดูเเล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดงมะดะ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร